Voor Wie?

De behandelingen in mijn praktijk vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Mensen melden zich aan met:

 • Lichte tot matige depressie
 • Lichte tot matige angst- en paniekklachten
 • Werkgerelateerde problemen
 • Psychische problemen door een somatische ziekte of de angst daarvoor
 • Rouw
 • Eenmalige traumatische ervaringen
 • Vrouwen, die teveel zorgen voor anderen en zichzelf wegcijferen
 • Mannen, die te snel geïrriteerd of kwaad zijn (niet gewelddadig)
 • Alledaagse seksuele problemen in de relatie
 • Problemen in de opvoeding van de kinderen (geen ADHD; aan autisme verwante stoornissen)

11651380[1]
Sinds 2013 vallen niet alle boven vermelde klachten meer onder de definitie van Verzekerde Zorg. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als er een diagnose gesteld kan worden als depressie, angst- of paniekstoornis, traumatisatie of lichamelijke stressreactie.

Klachten, waarmee ik u niet kan helpen zijn o.a.:

 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • verslaving