Kwaliteit

Mijn Kwaliteitsstatuut, verplicht per 1-1-17, kunt u op aanvraag inzien op de praktijk/ per mail toegezonden krijgen.

Privacyverklaring (AVG):
Ik verwerk medische gegevens van cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Neem bij vragen gerust contact met mij op. De volledige privacyverklaring kunt u desgewenst per mail toegestuurd krijgen.

Registraties:klacht
GZ-psycholoog (BIG-registratienummer: 89051076125)
KvK-nummer: 27348165

Het BIG-register kent een herregistratiereglement, waardoor de kwaliteit bewaakt wordt, Dit is met name een controle op het aantal werkervaringsuren in de laatste 5 jaar. Mijn registratie is per 01-01-2017 verlengd tot 01-01-22.

De beroepsvereniging LVVP controleert via een 5-jaarlijks visitatietraject  of het contact met de cliënten gestructureerd en procesmatig verloopt, of de dossiers doelmatig worden bijgehouden en de administratieve verplichtingen nagekomen worden. Op 28-11-2018 heb ik dit certificaat behaald.

Ik houd mij aan de ethische regels van de beroepscode van het NIP, waar het beroepsgeheim een onderdeel van is.

Klachtenregeling:
De Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgspychologie (NVGzP) kent een klachtenprocedure, maar ik hoop dat u eerst, samen met mij, eventuele problemen over de behandeling wilt bespreken.

De klachtenregeling vindt u (onder tabblad ‘diensten’) op:

klacht

Lidmaatschappen:
De Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgsychologie (NVGzP)
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Coöperatie Psyzorg Hoflanden
Vereniging van Pessopsychotherapie

bergkristal_m1518