Kosten

Er is een verwijzing van uw huisarts nodig om behandeling vergoed te krijgen.
Er is geen eigen bijdrage verschuldigd, maar de zorg telt wel mee voor het eigen risico in de zorgverzekering
(€ 385 in 2020).

De wet maakt onderscheid tussen Onverzekerde Zorg en Verzekerde Zorg. berk
Aanpassingsstoornissen aan moeilijke omstandigheden, relatieproblemen en werkgerelateerde problemen zijn, zonder verdere diagnose, geen verzekerde zorg.
Deze behandelingen moet u zelf betalen. Ik stuur u in dat geval maandelijks een nota, die u niet mag indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verzekerde Zorg wordt niet per sessie gedeclareerd.
Ik dien na sluiting van het dossier de declaratie van het zorgtraject in zijn geheel (direct clientcontact, maar ook verslaggeving enz.) in bij de zorgverzekeraar. Het hele traject valt onder het eigen risico van het jaar waarin het eerste gesprek viel.
Ik onderzoek in de eerste 2 gesprekken welk zorgtraject passend is voor u: Kort, Middel of Intensief.
De NZa stelt jaarlijks tarieven vast. In de contracten, die wij als zorgaanbieder met zorgverzekeraars afsluiten bieden ze slechts 80 tot 97 % van deze tarieven. Deze verschillen per zorgverzekeraar.

  • BasisGGZ Kort :        Maximaal €     503,47
  • BasisGGZ Middel :   Maximaal €     853,38
  • BasisGGZ Intensief: Maximaal € 1.383,65

De meeste verzekeraars, behalve CZ, Ohra en Nationale Nederlanden vergoeden in de vrijgevestigde praktijk ook chronische zorg, in het geval u een diagnose hebt, die blijvend is.
(NZa-tarief BasisGGZ Chronisch € 1.330,98)
Mochten we in de intakefase besluiten geen behandeling te starten, dan declareer ik een Onvolledig Behandeltraject bij uw zorgverzekeraar.
(NZa-tarief BasisGGZ Onvolledig Behandeltraject € 219,78)

Als u verzekerd bent bij Promovendum, National Academic, Besured, AON of Aevitae (merken van Caresq), dan stuur ik u een declaratie, die u zelf moet betalen. U krijgt bij deze polissen slechts een gedeeltelijke vergoeding terug van uw verzekeraar. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden bij ‘ongecontracteerde zorg’. Met alle andere verzekeraars heb ik een contract.

Als u een veel langere behandeling nodig hebt en uw klachten vallen onder de verzekerde zorg, dan mag ik, als ik een contract met uw zorgverzekeraar heb, niet aansluitend nog een aantal sessies aanbieden, die u dan zelf zou betalen.
U zou dan via uw huisarts verwezen moeten worden naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Als u geen diagnose heeft of wilt en toch gesprekken bij mij zou willen voeren, dan valt het onder coaching; een dienstverlening waarover 21 % BTW verschuldigd is.

Tarieven voor Onverzekerde Zorg:
Individueel psychologie consult € 95,00 (45 min)
Telefonisch of e-mailconsult       € 23,50 (10 min)
(niet: het verzetten van een afspraak)

Tarieven voor coaching:
Individueel coachingsconsult  € 115,00 (45 min)
Telefonisch of e-mailconsult    €  28,75 (10 min)
(niet: het verzetten van een afspraak)

Kosten bij afzeggen, bij zowel (On)verzekerde Zorg als coaching:
24 uur voor de afgesproken tijd: kosteloos
Tussen 24 en 12 uur van tevoren: € 20,00
Tussen 12 en  0  uur van tevoren: € 30,00
Geen afzegging van tevoren         : € 50,00